circles

Circles richt zich op:

  • Projecten waar niet enkel een participatief maar ook een educatief luik aan zit
  • Phygital projecten waarvoor simultane deelname door grote groepen wordt voorzien (tot 20 personen)
  • Projecten rond zeer brede thema’s, waar diverse subthema’s onder vallen

Circles werd zo ontwikkeld dat je je doelpubliek niet enkel vragen kunt stellen, maar ook een stuk kunt informeren rond je thema. Het is dus mogelijk om een educatief luik te koppelen aan het opinieluik. Maar dit is ook de installatie voor jou als je met grote groepen tegelijk aan de slag wil, bijvoorbeeld in een klascontext, of met een groot aantal thema’s aan de slag wil.

Belangrijk aan deze installatie is dat wanneer ze gebruikt wordt met een facilitator, de setting (opstelling in een halve cirkel) een ideaal platform biedt voor debat en groepsdiscussie rond de thema’s. Als begeleider bepaal je samen met de deelnemers rond welke thema’s gewerkt en gedebatteerd wordt.

Waaruit bestaat de installatie?

Circles bestaat uit een groot tv-scherm en diverse antennes die in de ruimte worden geplaatst.

Hoe werkt het?

  • Deelnemers positioneren zich in een halve cirkel rondom het ‘speelveld’, gevormd door antennes.
  • Deelnemers krijgen een overzicht van alle thema’s op het scherm en kiezen daaruit het thema dat ze willen bekijken.
  • Deelnemers krijgen een aantal door jou geformuleerde kennis- of opinievragen over het thema (bv: "Welk type uitgaven nemen volgens jou de grootste hap uit ons gemeentebudget?"/”De EU moet meer investeren in Europese treinlijnen”)
  • Deelnemers beantwoorden de vragen door naast een antenne te gaan staan. Elke antenne staat voor een antwoordoptie.
  • Via RFID technologie worden hun antwoorden geregistreerd.
  • Indien er een begeleider is kan deze na elke vraag een debat rond de vraag begeleiden.
  • Deelnemers kiezen zo lang ze dat willen nieuwe subthema’s; per thema krijgen ze opnieuw een kennisvraag en/of een opinievraag.

Wat krijg je als resultaat?

Een meer geïnformeerde doelgroep, en eentje die weloverwogen input geeft rond jouw vragen of beleidskwesties. Daarnaast: een forum voor debat, en dus inzicht in de verschillende meningen die spelen rond een thema en de achterliggende redeneringen.

Van ons krijg je de export van alle antwoorden. Optioneel maken we een rapport voor jou.

Ontdek de cases

Circles in een notendop

Op zoek naar een installatie waarmee je een aantal concrete vragen binnen één specifiek thema voorlegt aan je publiek? Neem dan een kijkje bij Cubes

Ontdek Cubes